گروه خبري : مطالب جدید
تاريخ انتشار : 1395/01/03 - 15:27 كد :7
هدف از انجام معاینات تخصصی طب کار افراد شاغل

يكي از معايناتي كه درليست معاينات مراكز طب كار قرار دارد، معاينات ادواري مي باشد. منظور از معاينات ادواری سلامت شغلي، ارزيابي شاغلين در زمان ها يا دوره هاي زماني مشخص به منظور كشف استعداد بيمار شدن و يا كشف زودهنگام بيماري و يا تناسب براي شغل در فرد شاغل است. اين ارزيابي ها شامل اقدامات پاراكلينيک از قبيل آزمايشات، اسپيرومتري و اديومتري نيز مي شود.
 آزمايش طب كار در مطب طب كار يا محل كارخانه به منظور تعيين سطح سلامت شاغل و همچنين تشخيص زود هنگام بيماري شغلي و كاهش هزينه بيماريها در فواصل مشخص (حداقل ساليانه) انجام مي گیرد.

مرکزتخصصی طب کار، کار و سلامت به عنوان یکی از مراکز طب کار تهران كه مورد تاييد سازمان تامين اجتماعي مي باشد، همه روزه (بجز روزهای تعطیل) صبحها از ساعت 8 الی 13 و بعد از ظهرها از 16 تا 20  آماده ارائه خدمات معاینات دوره ای مشاغل مختلف و بدو استخدام تامین اجتماعی است.