گروه خبري : مطالب جدید
تاريخ انتشار : 1395/02/07 - 16:51 كد :23
فرم جديد پرونده پزشكي شاغل در طب كار

تكميل اين فرم در طب كار از اهميت بالايي برخوردار است. در اين فرم بايد نوع معاينات بدو استخدام، ادواري يا موردي مشخص گردد.

براي مشاهده فرم خام معاينات شغلي و دستورالعمل آن روي آنها كليك نماييد.

برچسب ها : طب کار چیست؟