گروه مقاله : مقالات و انتشارات تاريخ انتشار : 1395/01/03 - 15:21 كد :1
بارداري و شغل
زنان باردار شاغل، توجه جدي كارفرمايان و همچنين خودشان را مي طلبند. در اين مطالعه، بررسي متقابل بارداري و شغل مدنظر است.

مقدمه: زنان باردار شاغل، توجه جدی کارفرمایان و همچنین خودشان را می‌طلبند. در این مطالعه، بررسی متقابل بارداری و شغل مدنظر است. روش بررسی: این مقاله مروری شامل قسمت‌های مختلفی از جمله تعریف اصطلاحات، اهمیت توجه به موضوع بارداری زنان شاغل، خطرات محیط کار برای زنان باردار شاغل، تغییر تناسب شاغل با کار حین بارداری، برخی ملاحظات خاص، تجویزهای متخصص طب کار در حاملگی و شیردهی و مشکلات پس از زایمان می‌باشد. نتایج: خطرات محیط کار برای زنان باردار شاغل، همان مواردی است که برای سلامتی یا ایمنی مادر یا جنین او مضرند. این خطرات، شامل خطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک، سایکولوژیک و ارگونومیک هستند. بارداری در تناسب زن شاغل با کار نیز تغییراتی ایجاد می‌کند. بعد از زایمان هم توجه به مادر شاغل لازم است. نتیجه‌گیری: پس از شناسایی خطرات در محیط کار، می‌توان روش‌های مناسب کنترلی را به کار گرفت. کنترل این مخاطرات، واکسیناسیون‌ها و توصیه‌های پس از تماس از وظایف متخصص طب کار برای خانم باردار شاغل است.

نويسندگان دكتر مريم ملك
دانلود فايل